Info over Gambia Projecten Amsterdam / Dakar race Contact & donaties
Info over Gambia
Gambia is een smal land, dat over een lengte van 320 km. ter weerszijden van de Gambiarivier ligt. De Gambiarivier op zichzelf is goed bevaarbaar. De delta is vrij moerassig met grote mangrove bossen.

De bevolking van Gambia is voor een belangrijk deel werkloos: driekwart is analfabeet en leeft in grote armoede. Gambia wordt aan drie kanten omsloten door Senegal. Langs de kust liggen aantrekkelijke zandstranden, die vooral de laatste jaren, ook door de betaalbare hotels, veel toeristen trekken.Helaas is daar nu verandering gekomen door de negatieve berichtgeving over Ebola in de Europese media. Daardoor blijven op dit moment vele toeristen weg, hotels worden gesloten, restaurants hebben te weinig klanten en dit heeft een enorme weerslag op de toch al arme bevolking die afhankelijk is geworden van de banen in het toerisme. Dit geldt uiteraard alleen voor de kustgebieden. Dat het vermijden van dit land totaal onnodig is, door de grote afstanden naar de Ebolalanden, moge duidelijk zijn. B.v. Rome en Barcelona liggen dichter bij deze landen dan Kenia en Tanzania, waar ook veel minder mensen aan safari’s deelnemen.

Toen Maria Middelburg en haar echtgenoot 28 jaar geleden op vakantie naar Gambia ging schrok zij enorm van de economische omstandigheden waarin de bevolking moest leven. Tijdens haar reis door Gambia (West-Afrika) kwam zij in de verschillende dorpjes niet alleen armoede tegen maar ook hoop op verbetering van de omstandigheden.
Terug in Nederland begon zij samen met mensen uit haar naaste omgeving met het inzamelen van geld en goederen met als uitgangspunt het opzetten en ondersteunen van educatieve, medische en agrarische projecten. Om structuur aan deze activiteiten te geven werd op 28 mei 1999 "The Gambia Support Foundation" opgericht door Maria en haar echtgenoot.

Ontvangen sponsorgelden en particuliere bijdragen worden rechtstreeks aan de projecten of de kinderen besteed. Daardoor zijn er heel weinig algemene kosten.
Wie werken er voor de Foundation:
VoorzitterMaria Middelburg-Breed
Penningmeester/secretarisElizabeth W. Ens
Bestuurslid in GambiaE Middelburg
Doelstellingen:
bevorderen van goed onderwijs
bevorderen van zelfredzaamheid
het aanboren van waterputten waar dat hoognodig is
ondersteuningsprogramma voor jonge mensen om hun studie af te maken
een ingerichte bus die langs de scholen gaat met tandheelkundige zorg
het vinden van geldelijke bronnen t.b.v. van al deze doelstellingen.